Skip to main content

Voor de behandeling

Eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak wordt door de behandelaar een eerste diagnose gesteld en beoordeeld of een orthodontische behandeling nodig is. De soort van de eventueel uit te voeren behandeling wordt door de behandelaar toegelicht. Tevens worden de kosten besproken. Indien besloten wordt dat behandeling volgt, dit na toestemming van de patiënt en/of ouder/begeleider, vindt een vervolgafspraak plaats voor documentatie.

Documentatie afspraak
Afspraak voorafgaand aan de behandeling waarbij gezichtsfoto’s, mondfoto’s, röntgenfoto’s en een 3D-scan worden gemaakt. Dit is noodzakelijk, zodat de behandelaar een behandelplan kan gaan maken.

Behandelplan bespreking
Individuele uitleg van de uit te voeren orthodontische behandeling. Alle orthodontische behandelingen staan onder de supervisie van tandarts in de orthodontie Jacques Hüsken.

Kosten
De kosten van een orthodontische behandeling hangen af van de noodzakelijk te gebruiken apparatuur (vaste of losse beugel) en het aantal maanden dat de apparatuur gedragen moet worden.

Informatie over tarieven op: allesoverhetgebit.nl